LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GIÀN GIÁO VIỆT NAM (VnSC)

Địa chỉ           : Thửa đất 752, Tờ bản đồ 31, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại     : 02743 639 759

Mail               : sales@ggvn.co

Mã số thuế    : 3702 473 475

Đại diện         : Ông LÊ KIM THANH

Chức vụ        : Giám đốc